Kanalizační přípojka

ac-970x250.jpg

Návrh na připojení kanalizační přípojka musí vždy vycházet z platných technických norem. Z těchto norem vyplývá mimo jiné dvojí možnost napojení kanalizační přípojky na stokovou kanalizační síť. Jedním ze způsobů je napojení přímo do hlavního kanalizačního potrubí, druhý způsob umožňuje napojení do hlavní stoky přes revizní šachtu.

Nové přípojky s sebou nesou vždy spoustu terénních a zemních prací, ať už se jedná o kanalizační přípojka nebo vodovodní přípojku. Je třeba provést nejprve celou řadu výkopových prací, potom provést práce vysoce odborné, které musejí být zakončeny opět povrchovými úpravami terénu.

Veškeré terénní práce zajistíme rovněž!

Poničila kanalizační přípojka chodník, silnici…? Dáme vše do pořádku!

10737118-6032759295654-94646912-n.png
/ od

Autor příspěvku: