Překlady ekonomických textů

Jako například naše firma. My sezabýváme již několik let. Provádíme různých textů. Může se jednat otextů odborných, administrativních, náboženských, ale také běžných. Snažíme se o maximální spokojenost našich zákazníků s. Hotové a zpracované překlady Poděbrady Vám můžeme zaslat několika způsoby. Záleží na tom, jaký způsob předánísi Vy sami vyberete.

Intersemiotický překlad

Intersemiotickéjsou překlady meziznakové . Může se tedy jednat například o překlady Braillova reliéfně bodového písma pro nevidomé do černotisku a naopak.

/ od

Autor příspěvku: