Přizpůsobit se musí chudák

http://mobilnidomy-az.cz/mobilni-dum/cosalt-sandhurst-gb128/ Tak to v Americe chodilo odjakživa. Chudák se musel přizpůsobit boháčovi, otrok pánovi, černoch bělochovi, mexický běloch americkému bělochovi, americký nežidovský běloch bělochovi židovskému. Ale to se dostáváme opět vlastně k tomu chudákovi, který se podřizuje boháči. Citelné to bylo za dob Velké krize, která ožebračila mnoho lidí ze střední třídy, mnoho dělníků, mnoho menších boháčů a naopak obrovsky obohatila ty boháče největší.

Pracovní síly v pohybu

Takže v době nezaměstnanosti se dělníci stěhovali za prací. Akorát, že ani neviditelná ruka trhu nedokázala všechny ty přesídlivší ubytovat. A už vůbec ne tak, aby na to ti dělníci měli peníze. Tak byly vymyšleny první mobilní domy. Dělníci si pak vezli svoje byty sebou jak hlemýžď svoji ulitu a mohli být k dispozici podle potřeby vždy tam, kde se to zaměstnavatelům hodilo.

/ od

Autor příspěvku: