Účetnictví

ac-970x250.jpg

V dnešní době je běžné, že firmy vysílají své zaměstnance na služební cesty. A stejně jako vše ostatní, musí být i tyto služební cesty zaneseny v účetnictví, aby bylo ve firmě vše v naprostém pořádku zaevidováno. A není to evidence nahodilá, i účtování služebních cest má svá pravidla a náležitosti.

Účetnictví

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při služebních cestách zaměstnanců jsou jasně určeny zákoníkem práce, zákonem o dani z příjmů, zákonem o účetnictví a některými dalšími. Nezáleží tedy na zaměstnavateli, jak bude svému zaměstnanci služební cestu účtovat.

Služební cesty

Důležitým pojmem, který se v účetnictvíneoddělitelně týká služebních cest, jsou cestovní náhrady. Tyto cestovní náhrady bezpodmínečně náleží každému zaměstnanci, který je vyslán na jiné místo než je jeho obvyklé pracoviště, zaměstnanec na ně má nárok také při přeložení.

10737118-6032759295654-94646912-n.png
/ od

Autor příspěvku: